/ FK Teplice – Klub – Nadační fond FK Teplice

Nadační fond FK Teplice

Společenská odpovědnost (CSR) je dlouhodobě nedílnou součástí všech řídících procesů FK Teplice klubu. Klubová CSR politika nese motto „FK Teplice - Více než fotbal“ a jsou v rámci ní podporovány zejména projekty ze sociální oblasti, které jsou nejčastěji zacíleny na místní komunity, přičemž se jedná zejména o děti a mládež, handicapované a nemocné občany, rodiny, seniory a širokou veřejnost. Za svoje rozmanité CSR aktivity byl klub oceněn i řadou významných veřejných ocenění (např. Cenou hejtmana Ústeckého kraje za CSR či Cenou LFA).

V roce 2020 založil klub k ještě efektivnějšímu směřování aktivit v oblasti společenské odpovědnosti svůj Nadační fond FK Teplice, jehož prostřednictvím se snaží pomáhat zejména na Teplicku a v Ústeckém kraji. Již během prvního roku jeho činnosti se podařilo pomoci mnoha organizacím či jednotlivcům v našem regionu. Za všechny je možné uvést např. pomocŠtěpánkovi z Teplic, který utrpěl vážné popáleniny či zajištění speciálního antidekubitního programu pro bývalou zdravotní sestřičku teplické nemocnice paní Marcelu.

Velkou devízou Nadačního fondu FKT je to, že pomáhá opravdu velmi rychle tam, kde je to skutečně třeba. Využívá při tom své úzké mnohostranné spolupráce v oblasti CSR s řadou regionálních i místních charitativních a neziskových organizací, resp. poměrně komplexního přehledu o potřebách okolního prostředí.

Nadační fond FK Teplice
Zakladatel: FK TEPLICE a.s.
Sídlo a fakturační adresa: Na Stínadlech 2796, Teplice 415 01
IČ: 09181555
Transparentní účet: 293310060/0300 vedený u ČSOB
e-mail: info@fkteplice.cz

Žádost o odečtení daru Nadačnímu fondu FK Teplice z daní najdete zde v formátech .DOC a .PDF. Pravidla GDPR k této žádosti jsou ZDE.

Správní rada
Předseda správní rady:
Martin Kovařík
Člen: Vilém Kunz
Člen: Oldřich Slavík

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:
Jan Hadraba
Člen: Alice Tylová
Člen: Admir Ljevaković

Komu nadační fond pomáhal:
2021:
Nadační fond nakoupil krémy pro malého Štěpánka
Nadační fond podpořil bývalou zdravotní sestru
Nadační fond FK Teplice zakoupil rehabilitační klín do MS centra v teplické nemocnici
Nadační fond FK Teplice podpořil Štěpánka z Teplic
Nadační fond FK Teplice podpořil tři nevidomé z TyfloCentra
Nadační fond FK Teplice podpořil nákup přístroje pro Domov Důchodců Bystřany
Nadační fond FK Teplice pořídil speciální jezdecké sedlo pro Klaudii
Nadační fond FK Teplice pomohl Haničce z Duchcova
Nadační fond FK Teplice přispěl na vybudování venkovního posezení pro klienty Arkadie
Aukce dresu na pomoc Majdalence vynesla 21 tisíc
Nadační fond FK Teplice pomohl Terezce z Teplic

2020:
Nadační fond FK Teplice věnoval respirátory Nemocnici Teplice
Nadační fond FK Teplice nakoupil dárky pro Klokánek a dětské domovy na Teplicku