CSR aktivity FK Teplice

CSR v sezóně 2018/19
CSR v sezóně 2019/20
CSR v sezóně 2020/21
CSR v sezóně 2021/22
CSR v sezóně 2022/23
CSR v sezóně 2023/24
CSR v sezóně 2024/25

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility, dále jen CSR) je dlouhodobě nedílnou součástí strategického řízení FK Teplice a zároveň ji vedení klubu považuje za jednu z nejefektivnějších cest k rozvíjení vztahů s klíčovými stakeholdery.

Tato skutečnost je poměrně značně determinována i vlastní filozofií majoritního vlastníka, japonské sklářské skupiny AGC. Ta sama deklaruje, že vnímá svoji podporu teplického fotbalu jako nedílnou součást své regionální společenské odpovědnosti. CSR je významně reflektovánai ve vizi a poslání klubu, stejně jako hlavním mottu CSR klubové politiky FK Teplice - Více než fotbal…".

Samotným posláním FK Teplice je: „ Být úspěšným a respektovaným fotbalovým klubem. A to nejen na hřišti, ale i mimo něj. Chceme dlouhodobě aktivně přispívat k pozitivním společenským změnám v regionu a být inspirativním příkladem pro své okolí. Naši úspěšnost neměříme pouze počtem získaných trofejí, ale také dopadem klubových aktivit na okolní společnost.“

Prostřednictvím řady CSR programů jsou každoročně podporovány zejména projekty ze sociální oblasti, které jsou nejčastěji zacíleny na místní komunity, děti a mládež, seniory, handicapované a nemocné občany. Celá řada aktivit je rozvíjena i směrem k mládežníkům FKT a nezapomíná se ani na bývalé hráče či zaměstnance klubu. Klub se snaží do mnoha CSR aktivit zapojovat i fanoušky klubu, včetně Fanklubu FKT, s jehož představiteli se snaží klub i systematicky komunikovat a jeho činnost podporovat.

Do charitativních akcí se aktivně zapojují i samotní hráči teplického áčka, ať již jde o např. každoroční návštěvy festivalu Hájský kohout pro mentálně postižené klienty z ústavů sociální péče či pravidelná aktivní podpora globální CSR iniciativy McHappy Day, která podporuje financování ubytovacích kapacit pro dlouhodobě nemocné děti a jejich rodiny, včetně České republiky. Hráči A týmu se spolu s představiteli Nadačního fondu Českého rozhlasu (Světlušky) účastní v létě v rámci Oseckých slavností i akce Kavárna Potměna podporu zrakově postižených lidí.

Tradičně před vánočními svátky se všichni hráči A týmu a též řada mládežníků i spolu se zástupci významných partnerů klubu vydávají do dětských domovů či Klokánků v regionu, kde se snaží udělat dětem radost, a to nejen řadou dovezených dárků pro ně. Navíc klub plní dětem z dětských domovů v regionu také jejich přání doprovázet hráče při slavnostním nástupu při jednom z vybraných domácích zápasů.

Vedle toho se snaží FKT prostřednictvím charitativního projektu „Žlutomodrá splněná přání“ potěšit i ty, kteří se snaží hrdinsky bojovat s nástrahami osudu, ať již se jedná o vážnou nemoc, handicap či to, že nepoznali nebo přišli o své rodinné zázemí. Kromě komplexní prohlídky stadionu (včetně např. Síně slávy či šaten A týmu) s největší klubovou legendou Pavlem Verbířem se mohou těšit i na setkání se svými oblíbenými hráčiči dres FKT se svým jménem a další klubové suvenýry.

Klub dlouhodobě spolupracuje se školskými zařízeními všech stupňů od mateřských škol až po vysoké školy. Např. velmi zajímavou CSR iniciativou, která je v České republice zatím i poměrně ojedinělou záležitostí, je systematické rozvíjení vzájemné spolupráce klubu s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato spolupráce se dotýká mnoha oblastí od biomechaniky a zdravotních věd až po marketing či pedagogicko-trenérské činnosti. Vedle toho se zástupci klubu dlouhodobě aktivně zapojuje do osvětových přednášek a besed na vysokých či středních školách (např. VŠE, VŠFS, UJEP, Podkrušnohorské gymnázium v Mostě, Gymnázium Teplice), kde se snaží i se zástupci dalších sportovních a charitativních organizací (např. Každý koš pomáhá) přiblížit zejména mladší generaci možnosti využití sportu pro podporu CSR projektů, resp. je i přimět k aktivnímu zapojení do pomoci potřebným.

FKT připravuje i řadu aktivit pro děti z mateřských a základních škol, ať se již jedná o Dětský den na Stínadlech, fotbalové turnaje či speciální tréninky na rozvoj pohybových dovedností dětí pod vedením trenérů FKT. Klub navíc pořádá pro školy pravidelné prohlídky stadionu na Stínadlech, kde si mohu prohlédnout veškeré zázemí klubu, včetně šaten či Síně slávy. Organizované skupiny mají navíc vstup na všechny domácí zápasy FKT vstup zdarma, čehož hojně využívají nejen školy, ale např. i mládežnické sportovní týmy či kluby seniorů z celého Ústeckého kraje.

Klub se snaží prostřednictvím řady CSR iniciativ systematicky podporovat i handicapované a nemocné lidi zejména z daného regionu. Například FK Teplice se zapojily do podpory projektu #newlegs, který se snaží shromáždit od dárců finanční prostředky na koupi nových odlehčených sportovních protéz pro vysokoškolskou studentku Terezu Bártovou z nedalekého Oseka, která onemocněla meningitidou, kvůli které jí byly amputovány nohy v bércích. Nejednalo se jenom o pomoc s publicitou projektu, ale i o další snahy, které vygradovaly při domácím zápase s Plzní, při němž bylo z každé prodané vstupenky věnováno 10 Kč ve prospěch popisovaného programu. Výslednou vybranou částku ze vstupného, navíc vlastník klubu, skupina AGC, ještě zdvojnásobila a celá částka ve výši 186 tisíc korun byla zaslána na transparentní účet projektu.

Klub navíc spolupracuje s mnoha charitativními organizacemi. Např. Od roku 2016 začal klub spolupracovat s nadací Konto Bariéry, jejížčervené nosy se prodávají v e-shopu klubu a kapitán A týmu Admir Ljevakovič se stal i jednou z hlavních tváří této nadace. Ve spolupráci s Kontem Bariéry pořádá náš klub každoročně na svém hlavním stadionu i charitativní běh Run and Help. V posledním ročníku byla tato tradiční akce podpořena i o charitativní e-aukci dresů. Klub intenzivně spolupracuje v řadě oblastí CSR i s teplickou Arkadií, která poskytuje služby pro více než 200 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Za tyto své aktivity, ať již se jednalo o prodej žlutomodrých náramků vyrobených vchráněných dílnách Arkadie či zapojení do charitativního projektu Každý krok pomáhá na podporu Arkadie, obdržel FKT jako první vůbec sportovní klub v regionu Cenu Arkadie za rok 2018.

Řada aktivit v oblasti CSR je směřována i na vlastní mládežnickou základnu či bývalé hráče a zaměstnance klubu. Mladí hráči a hráčky se svými trenéry navštěvují chráněné dílny a stacionář teplické Arkadie či se aktivně se zapojili do řady CSR projektů klubu (např. Run and Help, Každá krok pomáhá, atd.). Vedle toho je velký důraz kladen na posilování etických hodnot a hraní v duchu fair play u mládežníků FKT, a to ať již vytvořením etické infrastruktury v klubu (etické kodexy klubu hráče, trenéra i rodiče), tak i např. pravidelnými besedami s osobnostmi FKT. Od sezóny 2018/9 jsou navíc klubem oceňovániv rámci společensko-kulturní akce Sklář roku i nejlepší hráči ve všech mládežnických kategorií.

Trvalou snahou klubu je udržovat pevné pouto s bývalými hráči klubu, ať již prostřednictvím jejich samotného pracovního zapojení do klubu (např. mládežničtí trenéři, vedoucí mužstev), tak i prostřednictvím řady dalších různorodých činností. Například se konají na Stínadlech besedy s bývalými hráči FKT např. pro seniorské kluby z Teplicka.

Strategický přístup klubu k CSR se projevuje ve všech oblastech řízení, od organizačních struktur (klub zřídil v roce 2018 jako první profesionální sportovní klub v ČR pozici CSR manažera), způsob monitoringu a hodnocení CSR až po komplexní komunikaci o CSR aktivitách. FKT má na svých webových stránkách informace o svých CSR aktivitách přehledně uspořádané v hlavní záložce „Více než fotbal“. Její nedílnou součástí je CSR strategieči etické kodexy klubu (hráče, trenéra i rodiče) či zde jsou i detailně představeny organizace, s nimiž spolupracuje v CSR projektech. Nechybí ani podsekce „napište nám“ a „komu můžete aktuálně pomoci“, které se snaží zapojit stakeholdery klubu a širokou veřejnost do podpory CSR aktivit v regionu. K hodnocení naplňování CSR cílů využívá klub řady moderních analytických nástrojů. Kromě pravidelných průzkumů mezi zaměstnanci a partnery klubu byl po vzoru úspěšných západoevropských klubů zaveden i vícedimenziální model vyvážených CSR ukazatelů (CSR Performance Scorecard), který umožňuje komplexní hodnocení CSR aktivit klubu.

Byli bychom rádi, kdyby naše rozmanité CSR aktivity se staly nejen inspirací i pro další sportovní kluby v České republice, ale přispívaly i dlouhodobě k dobrému jménu českého fotbalu.

Stínadla TV