Obrázek článku

Prohlášení Ing. Pavla Šedlbauera

Jménem vlastníka klubu, společnosti AGC, a také jménem svým bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu Zdenka Frťaly a v neposlední řadě rovněž Rudolfu Řepkovi, Štěpánu Vachouškovi a celému vedení fotbalového klubu za skvělou práci v posledních měsících, která vedla k záchraně a konečnému 12. místu v rámci FORTUNA:LIGY.

Věřím, že v nastoleném trendu budeme pokračovat i v následujícím ročníku pod novým logem a že nám všem bude fotbal dělat radost tak jako v závěru tohoto ročníku.


Ing. Pavel Šedlbauer
předseda představenstva

Stínadla TV