/ FK Teplice – Klub – Vytváříme sociální partnerství

Vytváříme sociální partnerství

V jednotě je naše síla…

Při řešení otázek společenské odpovědnosti zejména ve vztahu k řešení některých sociálních problémů v našem regionu, si myslíme, že naše síla je stejně jako na hřišti především v jednotě. Domníváme se, že jednou z nejvíce efektivních cest k dosažení synergických efektů v oblasti společenské odpovědnosti je vytváření tzv. sociálních partnerství s propojením partnerů z komerčního, veřejného i neziskového sektoru. Naším strategickým cílem v oblasti CSR je nejen se do takových existujících sociálních partnerství zapojovat, ale i snaha systematicky vznik mnohých dalších proaktivně iniciovat a celkově podnítit občanskou angažovanost nejen v Ústeckém kraji.

Chceme se zároveň ještě více snažit o využití výjimečné role dobrovolnictví ve sportu, včetně zapojení širokého spektra dobrovolníků do CSR projektů (např. zaměstnanců klubu, studentů středních škol a univerzit, partnerů klubu, či našich fanoušků).  Dobrovolnictví by podle nás mělo být nepostradatelnou součástí naší společnosti a proto bychom se chtěli zaměřit i na podporu dobrovolnických charitativních projektů zejména směrem k okolním komunitám.

Jsme přesvědčeni o tom, že právě společnými silami  můžeme mnohem efektivněji přispět k řešení mnoha aktuálních společenských problémů, a to nejen pokud jde o pomoc a podporu těch nejzranitelnějších (např. dětí, osob se zdravotním postiženým či nemocných), ale o celkový rozvoj Teplicka a Ústeckého kraje.