/ FK Teplice – Fanoušci – Elektronický prodej vstupenek

Elektronický prodej vstupenek

Více informací o permanentkách a vstupném: ZDE.

Všeobecné obchodní podmínky při online nákupu vstupenek a permanentek na internetových stránkách www.fkteplice.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek nebo permanentek na utkání pořádaná Fotbalovým klubem Teplice, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.fkteplice.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Způsob nákupu vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní utkání nebo permanentky je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po potvrzením zadaných údajů je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek. Odsouhlasením této sumy je zákazník přesměrován na platební portál, kde po doplnění dalších osobních údajů realizuje platbu prostřednictvím platební karty.

Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek.

Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mail adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mail zprávy na server, na kterém se e-mail schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Potvrzení obsahující čárový kód vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce – používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!!

Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je QR či čárový kód. Potvrzení obsahující kód lze vytisknout, nejlépe ve velikosti, v které se zobrazí na stránce, nebo je obsaženo v e-mail, kód je rovněž možné sejmout fotoaparátem mobilu nebo tabletu, nebo nahrát do těchto zařízení, kód se nedoporučuje zvětšovat, nebo zmenšovat, důležitá je správná velikost kódu.

Při vstupu do zařízení se zákazník prokazuje zaslaným kódem. Není dovoleno kód množit pro další zákazníky, kód je platný pouze pro první vstup, zákazník tedy odpovídá za nelegální šíření internetového potvrzení se vstupenkami. V případě, že by došlo k nelegálnímu šíření potvrzení, tak bude na stadion vpuštěn pouze 1. držitel platného potvrzení.

Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět.

Na nákup vstupenky má zákazník časový limit 10 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných vstupenek. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace stanoveného limitu, jsou dočasně rezervované vstupenky opět uvolněny do prodeje a celá operace je systémem stornována. V případě úhrady platby po stanoveném limitu je potřeba postupovat dle kapitoly „reklamace“ těchto obchodních podmínek.

Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese provozovatele utkaní (kontakty na www stránkách) a to do 3 dní před konáním utkání.

Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu nelze vyměnit ani vrátit.

Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů firmou FK TEPLICE a.s. Zároveň tímto souhlasím se zasíláním informací do mé emailové schránky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to až do odvolání mého souhlasu.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.

Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit (http://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=navstevni-rad).

Datum 9.2.2017