23.11.2020 | Novák Jaroslav

MLÁDEŽ - týdenní plán: 23. 11. - 29. 11. 2020

Sportovní činnost po více jak měsíční pauze zahajuje mládež FK Teplice v pondělí 23.11.2020, od kdy platí podle Protiepidemického systému ČR "PES" aktualizovaná pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích.

Konkrétně lze sportovat venku v maximálním počtu do 6-ti osob. Pokud to počasí a další okolností dovolí ( jakož i s vědomím, že to opravdu není mnoho ), je potřeba použít pravidla, která byla aplikována již dříve. 

Tzn. platí, že:

Je zakázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.) a vnitřní sportoviště;

Tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;

V rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Pro zobrazení plánu klikni ZDE a pro zobrazení maximální velikosti klikni na plán znovu.

Bonusový klub FK Teplice - mládež Bonusový klub FK Teplice - mládež