/ FK Teplice – Klub – Spolupráce s Univerzitou UJEP

Spolupráce s Univerzitou UJEP

Podpisem smlouvy o spolupráci vstoupil před startem jarní části FK Teplice do strategické spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Stalo se tak na oficiální tiskové konference našeho klubu za účasti rektora UJEP doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. a předsedy představenstva FK Teplice Ing. Pavla Šedlbauera. V Česku jde o ojedinělé spojení univerzity a fotbalového klubu. Smlouva o vzájemné spolupráci míří do oblasti biomechaniky a zdravotních věd, marketingu, designu a pedagogicko-trenérské činnosti.


Zahájená spolupráce má zvýšit kvalitu péče o mladé hráče a nalézt možnosti diagnostiky sportovního výkonu. Oblastí společného zájmu bude rovněž sledování ekonomických a marketingových ukazatelů profesionálního sportu v Ústeckém kraji, potažmo v celé České republice s cílem zvýší zájem veřejnosti o sport jak v aktivní, tak pasivní formě.

„Chceme se zamyslet nad rozvojem talentu našich mladých hráčů, dosud jsme byli zvyklí především na samostatný rozvoj talentu v rámci skupinových tréninků. Hráči mnohdy míří za svým snem za pomoci velkého úsilí, ovšem s využitím velké dávky štěstí. S pomocí společného programu s UJEP bychom chtěli rodičům nabídnout lepší servis a spolupracovat na smysluplné sportovní přípravě jejich dítěte,“ říká sportovní ředitel FK Teplice Jan Skýpala.

Zaměstnanci i studenti UJEP mohou na specializovaných pracovištích univerzity provádět každoroční diagnostiku sportovního výkonu hráčů nejvyšší výkonnostní kategorie, mnohdy reprezentantů České republiky. Mohou pak předávat trenérům analýzy pohybu, biomechanické parametry a další fyziologická data a získávat konkrétní zpětnou vazbu v rámci čtyřletého cyklu vývoje konkrétního hráče ve smyslu růstových změn a fyziologického rozvoje, daného vedeným tréninkem.

„Cílem je předat hráčům a jejich rodičům relevantní údaje o rozvoji jejich talentu a včas označit stagnaci ve vývoji, nechceme, aby hráči strávili celé dětství na časově náročném tréninkovém programu, který nemůže mít očekávaný úspěch, anebo musíme včas změnit přehnaná očekávání hráče,“ vysvětluje Jan Skýpala.

Klub chce dále s UJEP úzce spolupracovat rovněž na marketingových programech podporujících zájem veřejnosti o sport a využít tak programy dalších fakult ústecké univerzity. Studenti by se měli zapojovat do mnoha případových studií i konkrétních projektů v rámci běžné sezóny nejpopulárnějšího sportu planety. „Studenti budou mít možnost spolupráce na marketingových projektech a budou mít možnost získávat konkrétní data z našeho klubu. Navíc víme, že české kluby nemají vypracovaný systém péče o své fanoušky na úrovni klubů západní Evropy a mnohdy schází online interakce s návštěvníky fotbalových zápasů. Tato oblast může být ornou půdou pro společné projekty fotbalového klubu a studentů univerzity,“ přibližuje další možnosti ředitel FK Teplice Petr Hynek. Klub chce partnerství s univerzitou využít také pro další vzdělávání hráčů, které jim pomůže uplatnit se po ukončení sportovní kariéry.

Obě strany mají rovněž zájem na rozvoji sociálně-komunitních aktivit v rámci Ústeckého kraje. Společný CSR program společenské odpovědnosti firem má za cíl propojit v rámci programu „Fotbal spojuje“ aktivity obou spolupracujících stran a nabídnout nové aktivity pro děti, handicapované osoby i občany tohoto kraje a nalézt nové možnosti v oblasti podpory sportu pro všechny.