/ FK Teplice – Klub – Vytváříme sociální partnerství - koho podporujeme

Vytváříme sociální partnerství - koho podporujeme

V jednotě je naše síla…

Při řešení otázek společenské odpovědnosti zejména ve vztahu k řešení některých sociálních problémů v našem regionu, si myslíme, že naše síla je stejně jako na hřišti především v jednotě. Domníváme se, že jednou z nejvíce efektivních cest k dosažení synergických efektů v oblasti společenské odpovědnosti je vytváření tzv. sociálních partnerství s propojením partnerů z komerčního, veřejného i neziskového sektoru. Naším strategickým cílem v oblasti CSR je nejen se do takových existujících sociálních partnerství zapojovat, ale i snaha systematicky vznik mnohých dalších proaktivně iniciovat a celkově podnítit občanskou angažovanost nejen v Ústeckém kraji.

Chceme se zároveň ještě více snažit o využití výjimečné role dobrovolnictví ve sportu, včetně zapojení širokého spektra dobrovolníků do CSR projektů (např. zaměstnanců klubu, studentů středních škol a univerzit, partnerů klubu, či našich fanoušků). Dobrovolnictví by podle nás mělo být nepostradatelnou součástí naší společnosti a proto bychom se chtěli zaměřit i na podporu dobrovolnických charitativních projektů zejména směrem k okolním komunitám.

Jsme přesvědčeni o tom, že právě společnými silami můžeme mnohem efektivněji přispět k řešení mnoha aktuálních společenských problémů, a to nejen pokud jde o pomoc a podporu těch nejzranitelnějších (např. dětí, osob se zdravotním postiženým či nemocných), ale o celkový rozvoj Teplicka a Ústeckého kraje.

Koho podporujeme

Arkadie

Arkadie vznikla před více než 25 lety z iniciativy rodičů dětí se zdravotním postižením, kteří se nechtěli smířit pouze s ústavní péčí pro své děti. V současné době poskytuje své služby pro více než 200 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi poskytované služby patří výchova a vzdělávání v základní a praktické škole, poskytování různých druhů sociálních služeb či zaměstnávání v chráněných dílnách. Snahou je vytvoření takového prostředí, aby člověk s postižením měl možnost se dle svých schopností zapojit do běžného života.

Další informace k činnosti Arkadie získáte na: http://www.arkadie.cz/

Spolupráci s naším klubem zhodnotila i paní ředitelka Arkadie Ing. Lenka Machaloušová:

„Spolupráce s vlastníky klubu FK Teplice je dlouhodobá. AGC je pravidelným podporovatelem Arkadie. Každý rok při Vánočním koncertu je Arkadii předán šek na 100 000,- Kč. To jsou peníze , které významně pomohou při financování aktivit Arkadie.

Velmi silným zážitkem bylo lv září 2018 setkání našeho zaměstnance Ládi, velkého fotbalového fanouška, s týmem fotbalistů FK Teplice. Věřte, při společném tréninku a fotografování u mě ukápla i slza. Byl to pro mě přesně ten okamžik, kdy vidíte, že Vaše práce má smysl.“

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Jedním z významných projektů Světlušky je Kavárna POTMĚ, která funguje od roku 2006 a od té doby ji navštívilo více než 50 000 lidí.

Další informace k činnosti Nadačního fondu Českého rozhlasu získáte na: https://svetluska.rozhlas.cz/o-nas-7604260

Konto Bariéry

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. V začátcích jsme hodně pracovali s podtitulkem Konta Bariéry „Patří mezi nás“. Chtěli jsme veřejnost naučit vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Podařilo se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry splnilo tento velký úkol, docela pyšní.
Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

Další informace k činnosti Konta Bariéry získáte na: http://www.kontobariery.cz

Diahelp

Spolek Diahelp vznikl za účelem poskytování informací, rad a pomoci všem rodičům, jejichž dítě onemocnělo nevyléčitelnou nemocí diabetes mellitus I. typu.

Další informace k činnosti spolku Diahelp získáte na: http://www.diahelp.cz/

AniDef

Je tým nadšenců, které svedla dohromady láska ke zvířatům a společně se rozhodli zrekonstruovat zvířecí útulek v obci Žim na Teplicku. Na jaře roku 2017 vyhrnuli rukávy, natáhli holínky a pustili se do náročné práce. Po měsících té největší dřiny nakonec k 1. červenci 2017 založily spolek AniDef,, který se stal oficiálním provozovatelem útulku pro psy a kočky v Žimu.

Cílem je vybudovat v malebném prostředí Českého středohoří pěkné místo, kde se všem opuštěným a týraným psům a kočičkám dostane kvalitní, láskyplné a plnohodnotné péče. Mnoho zvířat se k nám dostane přímo z ulice, často jsou podvyživená, zablešená, nemocná či zraněná a potřebují znovu získat důvěru v člověka. V každém takovém zvířeti chce spolek najít jedinečnou osobnost, malý poklad, na který někde čeká ta správná rodina a úkolem je pomoci jim, aby se našli.

Další informace k činnosti spolku AniDef získáte na: http://anidef.cz