/ FK Teplice – Klub – Komunitní role FK Teplice

Komunitní role FK Teplice

Jsme si vědomi i výjimečného vlivu sportovních organizací směrem k místním komunitám, kterého může být efektivně využito nejen při zapojení do různorodých společensky odpovědných aktivit, ale i k posílení vnitřní integrace v komunitách a k jejich celkovému rozvoji. Zvláště silně si tuto skutečnost uvědomujeme směrem k Ústeckému kraji a to nejen kvůli tomu, že zde náš klub již více než sedmdesát let působí, ale i proto, že se jedná o region, který již v minulosti čelit mnoha problémům, ať již environmentální či sociální povahy.

Jsme hrdi na to, že se za tyto desítky let se podařilo vytvořit silné propojení mezi klubem a regionálními komunitami, resp. že klub se spojil se srdci našich místních fanoušků a vyjadřuje víru, ducha, tradice či hodnoty okolních komunit.

Domníváme se, že FKT se za více než sedmdesát let své existence stal mnohem více než jen symbolem fotbalu. Stal se v našem regionu důležitou entitou, jež lidem umožňuje ztotožňovat se nejen s klubem, nýbrž i s Teplickem a Podkrušnohorským regionem jako takovým.

Velmi si vážíme toho, že náš klub je i v dnešním globalizovaném světě stále považován zejména za klub komunitní, a to i proto, že většina našich fanoušků žije v jeho bezprostředním okolí a jsou k němu připoutáni velmi silným citovým poutem

 

Věříme, že další rozvoj naší angažovanosti v oblasti společenské odpovědnosti ještě posílí identifikaci našich fanoušků, stejně jako dalších stakeholderů (např. hráčů a zaměstnanců, partnerů, municipalit či široké veřejnosti) s klubem.