/ FK Teplice – Klub – Hodnoty „modro - žluté rodiny“

Hodnoty „modro - žluté rodiny“

Domníváme se, že sport je jedinečným nástrojem všestranného rozvoje jedince. Pomáhá upevňovat a rozvíjet fyzickou zdatnost a obratnost dětí a mládeže, stejně jako zvyšovat psychickou odolnost. Zásadní je i jeho role výrazného socializačního mechanismu, který přispívá ke zvyšování sociálních kompetencí či k utváření postojů a hodnotového systému jedince. Nabízí možnost seberealizace, či napomáhá ve výcviku sebeovládání, posilování vůle či odolnosti.

Ať již jde o fotbal či sport obecně, by měl být podle nás u dětí již v raném věku prostřednictvím pohybových aktivit podporován jejich další všestranný a zdravý rozvoj. Myslíme si zároveň, že stejně tak by měly být u dětí vytvářeny dobré základy pro celoživotní lásku ke sportu. Vzhledem k tomu, že jsme nejenom ve světě, ale i v České republice, svědky klesající účasti populace na pohybových aktivitách v dnešní tzv. „sedavé společnosti“, je jedním z našich klíčových cílů přispívat k podpoře zdravého životního stylu, a to zejména u dětí a mládeže.

Chceme se zároveň kontinuálně snažit i prosazovat v rámci naší „modro – žluté rodiny“ hodnoty, které považujeme za stěžejní a to nejen na fotbalových trávnících. Jedná se zejména o:

  • Poctivost, jednání v duchu fair play.
  • Solidaritu a týmový duch.
  • Respekt, toleranci a korektnost vůči soupeři.
  • Vášeň, pracovitost.
  • Disciplínu.
  • Skromnost a absenci primadonských manýr.