/ FK Teplice – Klub – Společenská odpovědnost a fotbal

Společenská odpovědnost a fotbal

„Sport má sílu změnit svět. Má sílu inspirovat a sjednotit lidi jako máloco jiného. Může přinést naději tam, kde kdysi bylo jen zoufalství.“ Nelson Mandela

Jsme přesvědčeni o tom, že vzhledem k jedinečné roli, kterou fotbal jako jeden z globálně dlouhodobě nejoblíbenějších sportů sehrává, mělo by být tohoto jeho poměrně prominentního postavení využíváno i při řešení mnoha různorodých společenských problémů.

Kromě komunikační síly fotbalu, která umožnuje i prostřednictvím masmédií komunikovat různorodé společensky odpovědné iniciativy široké veřejnosti, nelze podle nás opomíjet ani to, že fotbal je přitažlivou výzvou pro mladé lidi jak z účastnického, tak i z diváckého hlediska.

Domníváme se, že podpora pohybových aktivit má v dnešní sedavé společnosti, v níž čelíme např. rostoucím problémům s nadváhou či obezitou, nejen pozitivní zdravotní dopady, ale může též nemalou měrou přispívat i ke snížení rizikového chování dětí a mládeže. Fotbal a sport obecně může být navíc významným sjednocujícím faktorem, který pomáhá překonávat kulturní, sociální, etické, rasové, či náboženské bariéry.

Zejména v posledních letech došlo ve světě k opravdu značnému nárůstu angažovanosti předních profesionálních fotbalových klubů (např. z Premier League či z Bundesligy) v oblasti společenské odpovědnosti. Společenská odpovědnost ( z anglického corporate social responsibility - CSR) znamená, že fotbalový klub si uvědomuje, že je nedílnou součástí okolní společnosti, které se snaží i z využití svých klíčových kompetencí a zdrojů, aktivně pomáhat.

Společenská odpovědnost se postupně stala i mnohem významnější součástí agendy nejvýznamnějších mezinárodních fotbalových řídicích orgánů.

FIFA opírá svoji misi o tři hlavní pilíře, přičemž jeden z nich („Vybudovat lepší budoucnost“) se právě dotýká společensky odpovědných iniciativ, které FIFA vytvořila v rámci těchto klíčových programů:

  • Fotbal pro naději.
  • Fotbal pro planetu.
  • Férová hra.
  • Boj proti rasismu a diskriminaci.

Bližší informace k těmto programům je možné najít na: www.fifa.com/

Také podle UEFA má právě fotbal neocenitelnou roli při řízení společenského rozvoje a významně přispívá i k celistvosti a sociální soudržnosti v Evropě.  Hlavní společensky odpovědné programy UEFA je možné najít na: www.uefa.com/