10.01.2022 | Redakce

Vyjádření FK Teplice k zahájení řízení s Denisem Laňkou etickou komisí FAČR

K událostem, které etická komise vyšetřuje, došlo před příchodem do našeho klubu, jsme z nich však velmi negativně překvapeni, odporují nejen disciplinárnímu řádu FAČR, ale také disciplinárnímu řádu a etickému kodexu našeho klubu, které jsou součástí všech hráčských smluv.

Do rozhodnutí etické komise proto Denis Laňka nebude součástí tréninkového procesu žádného týmu FK Teplice, a to ani B mužstva, se kterým zahájil zimní přípravu. V případě, že by se dané skutky prokázaly, bude hráči okamžitě ukončena jeho smlouva s FK Teplice.