09.05.2021 | Novák Jaroslav

MLÁDEŽ - Týdenní plán: od 10. 5. do 16. 5. 2021

S účinností od 10. května 2021 od 00:00 hodin do odvolání vláda ČR povoluje:

Sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); 

Subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření a to v následujícím rozsahu:

  • identifikace účastníka ( jméno, příjmení ),
  • kontaktní údaje účastníka ( nejlépe telefonní číslo ).

Tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy.

Účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, pře zahájením sportovní přípravy prokáže, že splňuje následující podmínky pro účast na hromadných akcích:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

NEBO

1. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

2. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

Subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky a nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Pro zobrazení plánu klikni ZDE a pro zobrazení maximální velikosti klikni na plán znovu.