17.12.2018 | Novák Jaroslav

Dorosty: Podzim hodnotil Lukáš Přerost

Podzimní část sezóny 2018/2019 hodnotil šéftrenér dorostů, vedoucí SCM a hlavní trenér kategorie U19 pan Lukáš Přerost :

"Hodnocení podzimní části sezóny rozdělím do několika částí.

Nejprve bych se chtěl zmínit o největší změně, kterou se od léta stala klubová akademie. Ta se naplno rozjela od 1.9.2018. Naším úkolem bylo přes léto doplnit a rozšířit realizační týmy, domluvit s vedením gymnázia a středních škol podmínky pro pravidelné tréninky v dopoledních hodinách. Dále zajistit hráčům pravidelnou stravu po celý den a také po každé tréninkové jednotce. Postarat se o zdravotní stav hráčů a především o prevenci proti zranění. Vytvořit co nejlepší tréninkové podmínky a co nejkvalitnější tréninkový proces. To vše se nám podařilo nastavit a teď je naším cílem akademii neustále vylepšovat a zdokonalovat.

Druhá věc, kterou bych chtěl vyzdvihnout je navázání spolupráce s ostatními kluby v regionu. Naší snahou bylo domluvit podmínky o spolupráci s okolními kluby, které budou prospěšné pro obě strany. Chceme, aby nejlepší hráči v regionu kategorie U16 směřovali do naší klubové akademie Teplice, nikoliv do klubů mimo region. Naším úkolem je pak hráče vychovat pro Teplice a ostatní kluby v regionu. Veškeré přestupy hráčů jsou po vzájemné dohodě klubů a snažíme se zamezit nekorektnímu jednání (přetahování hráčů bez vědomí klubu hráče). Spolupráce s kluby v regionu se nastavila velmi dobře a vznikají přátelské vazby. Za to bych chtěl všem klubům poděkovat, protože nám všem má jít především o výchovu kvalitního hráče.

Třetí věc, o které bych se chtěl zmínit, jsou naše dorostenecké kategorie U16 – U19. Po minulé nevydařené sezóně, kdy opustili naše dorostenecké kategorie nejvyšší soutěže, jsme si dali jednoznačný cíl. Udržet a doplnit všechny dorostenecké kategorie a vytvořit co nejsilnější konkurenční prostředí a zvýšit intenzitu a náročnost tréninkového procesu. Věříme, že když půjdeme touto cestou, tak se v nejbližší době vrátíme zpět do nejvyšších soutěží. Zatím se nám to daří a dorostenecké kategorie U16 – U19 přezimují na prvních a druhých příčkách ve svých soutěžích. Nikdy však nesmí být v mládeži výsledek týmu na úkor výchovy talentu a jednotlivce. Zásadním cílem je připravit hráče pro A tým FK Teplice. Jsme moc rádi, že současné vedení sportovního úseku a trenéři A týmu dávají značný prostor v tréninkovém procesu našim talentovaným dorostencům (Knapík, Radosta, Černý, Kováč, Hora, Blažek). Je to velká motivace pro samotné hráče a odměna pro trenéry za jejich práci u mládežnických kategorií.

A tím bych chtěl přejít k tomu nejdůležitějšímu - poděkování všem trenérům u všech mládežnických kategorií. Jejich pracovitost a odbornost posouvá výkonnost jednotlivých týmů a kategorií. A věřím, že naše společná práce se odrazí v nejbližší době v podobě odchovanců v našem A týmu a posunem mládežnických kategorií do nejvyšších soutěží. Závěrem chci popřát všem fanouškům, trenérům, realizačním týmům a lidem, kteří nám celý podzim pomáhali a podporovali krásné Vánoční svátky a šťastný Nový rok plný sportovních a životních úspěchů."

FK Teplice U19

Trenéři: Lukáš Přerost a Petr Fousek

FK Teplice U18

Trenéři: Jaroslav Kolínek a Martin Novák

FK Teplice U17

Trenéři: Ladislav Jamrich a Ing. Radim Laibl

FK Teplice U16

Trenéři: Radim Novák, Zdeněk Divecký a Vladimír Köck

Bonusový klub FK Teplice - mládež Bonusový klub FK Teplice - mládež