11.02.2019 | Redakce

Vyplňte dotazník o sportování v Teplicích

Klub ve spolupráci s městem Teplice prosí fanoušky o vyplnění dotazníku, na který je odkaz zde v článku. Statutární město Teplice v současné době připravuje Plán rozvoje sportu v Teplicích.

Statutární město Teplice v současné době připravuje Plán rozvoje sportu v Teplicích. Zpracovatelé proto připravili anketu s celkem 15 otázkami, kde mohou obyvatelé Teplic a zájemci o sportování v tomto městě vyjádřit svůj názor na stávající situaci v oblasti sportu a pohybových aktivit a vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost s možnostmi nabízenými v Teplicích. Dotazníky jsou anonymní a získané odpovědi budou použity pouze pro potřeby přípravy uvedeného dokumentu. Dotazník je k dispozici do 2. března 2019.

Adresa pro vyplnění dotazníku je https://sportovani-v-teplicich-ii.vyplnto.cz/
Představení získaných údajů bude zveřejněno v průběhu března 2019 na webových stránkách města Teplice.

O2 TV nabídka Bonusový klub permanentkářů