Návštěvní řád

Vstup na stadion:

-Každý návštěvník má na zakoupené vstupence označen vchod, kudy bude vpuštěn do daného prostoru v hledišti

-Každý návštěvník stadionu při zakoupení vstupenky, permanentky dává souhlas k provedení osobní prohlídky

-Při odmítnutí osobní prohlídky si pořadatel akce vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka na stadion

Zakazuje se:

-Vstup osobám podnapilým a pod vlivem drog

-Vstup s lahvemi ze skla, plastu a plechovkami

-Vstup se zbraněmi a jinými nebezpečnými předměty

-Vstup s pyrotechnickými předměty

-Hanlivé, vulgární a rasistické pokřiky

-Vyvěšování hanlivých, vulgárních a rasistických znaků

-Vstup na hrací plochu

-Vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu

Hlediště:

-Každý návštěvník je povinen sedět na zakoupeném místě a v daném sektoru vyznačeném na vstupence

-Vlajkonoši hostů mají určená místa v sektoru 39, vchod H

-Vlajkonoši domácích mají určená místa v sektoru 15, vchod D

Při porušení tohoto návštěvního řádu má pořadatel právo nevpustit návštěvníka na stadion nebo vykázat návštěvníka ze stadionu bez náhrady.