Soutěž o automobil Ford

Na Stínadlech se soutěží o automobily!

Skutečně, velkou možnost vyhrát automobil značky Ford od společnosti AUTO IN mají fanoušci FK Teplice v této sezóně na domácích utkáních žlutomodrého celku. Soutěž, která nemá v českém fotbale obdoby bude probíhat během celého ročníku HET ligy 2017/2018.

Při každém domácím utkání, ve kterém návštěvnost překročí 8000 diváků odjede jeden z fanoušků na zápase ve zbrusu novém voze Ford Ka+, pokud návštěvnost překročí 12000 diváků, bude se soutěžit dokonce o automobil Ford Focus! Automobil získá fanoušek do osobního vlastnictví! Na každém zápase, na kterém bude alespoň 5000 diváků se pak bude soutěžit také o dárkový poukaz v hodnotě 5000 Kč do obchodního centra Olympia Teplice.

Možnost vyhrát tyto zajímavé ceny dostanou všichni fanoušci, kteří si zakoupili vstupenky nebo permanentky a jejichž čárové kódy budou v turniketovém systému přítomny na stadionu.

Žlutý Ford Ka+, o který se bude soutěžit, už fanoušci mohli vidět při otevírání nového fanshopu v AGC Aréně Na Stínadlech, nyní si ho mohou prohlédnout v teplické Olympii, kde je vystavené. Při každém domácím utkání bude vystaven přímo u hrací plochy.

Doražte tedy na utkání FK Teplice, vezměte sebou své přátele a známé a třeba právě vy odjedete ve zbrusu novém voze značky Ford!

Pravidla soutěže
I. Úvodní ustanovení
1. Společnost FK TEPLICE a. s., se sídlem Teplice, Na Stínadlech 2796, IČ: 25028715(dále jen „pořadatel“), pořádá v průběhu stávajícího ročníku první fotbalové ligy tj. od 1. 8. 2017 do 30. 5. 2017 soutěž o ceny, konkrétně o a) dárkový poukaz v hodnotě 5.000,-Kč do obchodního centra Olympia Teplice b) osobní automobil Forda Ka + a c) osobní automobil Ford Focus (dále jen „Soutěž“)

II. Podmínka účasti v Soutěži

1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba,
která si zakoupí vstupenku na domácí fotbalové utkání FK TEPLICE v první fotbalové lize, na kterém návštěvnost překročí alespoň 5.000 diváků nebo držitel permanentní průkazky na domácí zápasy FK TEPLICE, který je přítomen na utkání první fotbalové ligy, v kterém návštěvnost překročí alespoň 5.000 diváků
2. Účastníkem soutěž není fyzická osoba, která je držitelem complimentary vstupenky, nebo permanentní vstupenky, kterou pořadatel poskytl jako bezplatnou, a kterou má ve své databázi takto vedenou.

III. Podmínky losování, ceny

Losování o ceny proběhne po každém domácím zápase FK TEPLICE, kdy počet diváku dosáhne určitého počtu:
- dosáhne- li počet diváku na domácí zápas FK Teplice alespoň 5.000, proběhne bezprostředně po skončení fotbalového utkání losování jednoho výherce, který získá dárkový poukaz v hodnotě 5.000,-Kč do Obchodního centra Olympia Teplice
- dosáhne- li počet diváku na domácí zápas FK Teplice alespoň 8.000, proběhne bezprostředně po skončení fotbalového utkání vedle výše zmíněného losování o dárkový poukaz další losování jednoho výherce, který získá osobní automobil Ford Ka+
- dosáhne-li počet diváku na domácí zápas FK Teplice alespoň 12 000, proběhne po skončení fotbalového utkání vedle výše zmíněného losování o dárkový poukáz další losování jednoho výherce, který získá osobní automobil Ford Focus


IV. Předání a užívání výher

Vylosovaný výherce je povinen dostavit se na hrací plochu neprodleně po oznámení čárového kódu jeho vstupenky nebo permanentní průkazky, nejpozději však do 5 minut. Nedostává-li se výherce na hrací plochu ve výše uvedeném časovém limitu, ztrácí nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.
Předání cen vylosovanému výherci proběhne v případě
dárkového poukazu v hodnotě 5.000,-Kč ihned poté, co se vylosovaný výherce dostaví na hrací plochu
osobního automobilu Ford Ka+ a Ford Focus do 60 dní od okamžiku, co se vylosovaný výherce dostavil na hrací plochu a převzal symbolické klíče od osobního automobilu. Před předáním osobního automobilu bude s výhercem uzavřena darovací smlouva, která upraví podmínky užívání vyhraného automobilu. Jedná se o následující podmínky: a) Výherce osobního automobilu je povinen po dobu 2 let od jeho převzetí užívat automobil v grafické podobě (včetně polepů), v které jej převzal, a b) Výherce osobního automobilu je povinen po dobu 2 let od jeho převzetí vykonávat servisní garanční prohlídky v AUTO IN s.r.o.. Poruší-li výherce některou z uvedených povinností, je pořadatel oprávněn požadovat navrácení automobilu a výherce je povinen vrátit automobil ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O přesném datu převzetí osobního automobilu bude výherce informován telefonicky. Bude-li výhercem osoba mladší 18 let, dostaví se k převzetí osobního automobilu v doprovodu svého zákonného zástupce.

V. Zpracování osobních údajů

V.1. Účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě svého vylosování poskytne pořadateli své osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a datum narození. Výherce tímto dává pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů, a to výlučně pro účel této Soutěže a pro marketingové účely pořadatele. Výherce tímto též uděluje pořadateli souhlas se zachycením své podobizny, obrazových i zvukových záznamů v souvislosti s předáváním výhry, jakož i souhlas se zveřejněním obrazových a zvukových záznamů a svého křestního jména pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro prezentací Soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele.
V.2. Ke zpracování osobních údajů bude docházet v maximální lhůtě 5 let od ukončení soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, nebo v tištěné podobě.
V.3. Výherce má právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají. Požádá-li výherce pořadatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pokud výherce zjistí, nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může výherce požádat pořadatele o vysvětlení anebo může požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci údajů. Pořadatel je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování jako i k jinému zneužití osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

VI. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, členové představenstva a dozorčí rady pořadatele, hráči pořadatele, kteří mají uzavřenou profesionální hráčskou smlouvu, členové realizační týmu, a dále fyzické osoby, které pořadateli poskytují služby anebo pro něj vykonávají jiné činnosti na základě smluvního vztahu jakožto osoby samostatně výdělečně činné.
VI. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit shora deklarované výhry cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
VI. . Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže.